De werkwijze van rent-your-site.com

Ook onze werkwijze houden we graag zo simpel mogelijk. Hier komt het op neer:

  1. U vult het bestelformuliertje in en kiest uw formule. Dit is nog geen vaste verbintenis, en is alleen een intentieverklaring.
  2. Wij sturen u de huurovereenkomst op, samen met het stappenplan en het domiciliëringsformulier voor de bank.
  3. U stuurt ons de ondertekende huurovereenkomst terug, samen met het ondertekende domiciliëringsformulier, via de post.
  4. U stuurt ons uw logo, fotomateriaal en enkele teksten op in digitaal formaat.
  5. Wij zetten de website online voor u op, u bekijkt dit, stuurt ons uw commentaar. Wij doen de aanpassing.
  6. Wij geven u toegang tot de back-office
  7. Wij geven u de opleiding online, via teamviewer. U kunt ook, dank zij uw login op deze site, alle documenten en handleidingen downloaden voor latere raadpleging.
  8. U vult uw site onbeperkt verder aan.